PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

6

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – jakie dokumenty?

Wspólnicy spółek kapitałowych mogą podjąć decyzję o zawieszeniu swojej działalności, o ile spółka
nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jeśli
umowa nie reguluje kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Uchwałę
o zawieszeniu spółki mogą podjąć jej wspólnicy lub zarząd.

Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. należy zgłosić do sądu rejestrowego. Można to także
zrobić za pośrednictwem portalu PDI. Czynność ta wolna jest od opłaty sądowej. Decyzja nie wymaga
obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zawieszenie działalność spółki z o.o. – informacje ogólne

Spółkę handlową można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątkiem pod tym względem
jest miesiąc luty, w którym spółkę z o.o. można zawiesić na 28 lub 29 dni. Uchwała o zawieszeniu
działalności na ogół podejmowana jest przez zarząd spółki, ale może także zostać podjęta przez jej
wspólników. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały należy zgłosić zawieszenie sp. z o.o. do Krajowego
Rejestru Sądowego. Dzień zawieszenia należy określić we wniosku składanym do sądu
rejestracyjnego, nie może on być wcześniejszy niż data złożenia wniosku. W trakcie zawieszenia
następuje wyrejestrowanie spółki z o.o. jako płatnika składek ZUS. Jednak wspólnicy będący
płatnikami składek na własne ubezpieczenie muszą osobiście wyrejestrować się z ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawiedzenia działalności spółki z o.o.

Aby zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy złożyć do KRS następujące
dokumenty:
– formularz KRS-Z62,
– uchwałę wspólników lub zarządu,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników na umowę o pracę,
– NIP-8 – należy go zgłosić do urzędu skarbowego, jeśli w działalności zatrudnieni byli pracownicy.
Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o., zgodnie z art. 22a ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym, powinien zawierać:
– nazwę firmy,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorcy,
– datę rozpoczynającą okres zawieszenia działalności spółki z o.o.
Wniosek należy złożyć do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki. W ciągu 7
dni od złożenia wniosku do KRS należy powiadomić o zawieszeniu działalności spółki z o.o. naczelnika
urzędu skarbowego.

Dokąd trafia informacja o zawieszeniu spółki z o.o.?

Informacja o zawieszeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kierowana elektronicznie do
Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i krajowego rejestru

urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Z CRP KEP dane o zawieszeniu spółki z o.o.
są przekazywane do Centralnego Rejestru Płatników Składek ZUS.
Przed upływem 24 miesięcy okresu zawieszenia działalności spółki z o.o. należy złożyć do KRS
wniosek o wznowienie działalności spółki. Jeśli do tego nie dojdzie, sąd wzywa do złożenia
dokumentów wyjaśniających w terminie 7 dni. W przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży w tym
czasie wniosku o wznowienie działalności spółki z o.o., sąd może nałożyć karę grzywny, nawet
kilkakrotnie, a ostatecznie – wykreślić spółkę z o.o. z rejestru.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close