Biura rachunkowe świadczą usługi z zakresu księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego
i finansowego. W zależności od swojego doświadczenia i zakresu działalności usługi biura
rachunkowego mogą być bardziej rozbudowane lub zawężone. Zawsze warto wybierać firmy
cieszące się zaufaniem klientów i dobrymi opiniami w lokalnej społeczności.

Oferta biura rachunkowego skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, co jednak nie
znaczy, że z jego usług nie mogą korzystać osoby prywatne. Im szerszy zakres oferty biura
rachunkowego, tym więcej spraw możemy sfinalizować ze wsparciem odpowiednich ekspertów.

Prowadzenie księgowości

Jedną z podstawowych usług biur rachunkowych jest prowadzenie księgowości w
przedsiębiorstwach. W zakres tych działań zalicza się takie czynności gospodarcze, jak prowadzenie
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowych, ksiąg handlowych oraz
rachunkowych.

Obsługa kadrowo-płacowa

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej firmy biura rachunkowe najczęściej oferują swoim klientom:
– sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
– rozliczanie składek i zobowiązań podatkowych,
– rozliczanie podatkowe pracowników,
– naliczanie wynagrodzeń,
– sporządzanie siatki płac,
– tworzenie regulaminów płacy i pracy,
– wystawiania zaświadczeń,
– koordynowanie badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
– przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Doradztwo gospodarcze

W zakres doradztwa gospodarczego wchodzą takie usługi, jak doradztwo i analizy finansowe, które
stanowią solidną podstawę do podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych, doradztwo w
procesie przekształcania oraz w zakresie finansowania bieżącej działalności, w tym przygotowanie
wniosków kredytowych i leasingowych.

Doradztwo w zakresie prawa i podatków

Oferta biur rachunkowych może obejmować także kwestie prawnicze i podatkowe. W tej dziedzinie
możemy się spodziewać takich usług, jak:
– kompleksowa obsługa powstających podmiotów,
– konsultacje prawnopodatkowe,
– opinie z zakresu prawa podatkowego,
– reprezentacja przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w ramach udzielonego
pełnomocnictwa,
– przygotowanie odwołań od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
– przygotowanie zeznań podatkowych.

Usługi finansowe

Biura rachunkowe z kompleksową ofertą proponują swoim klientom także usługi finansowe, np.:
– wnioski o dotacje unijne,
– przygotowanie biznesplanu,
– uruchomienie i obsługę posprzedażową kredytu,
– ranking ofert kredytowych i leasingowych.

Upadłość przedsiębiorstwa

Podmioty z dużym doświadczeniem zajmują się także świadczeniem kompleksowych usług
związanych z procesem upadłościowym przedsiębiorstwa. Wybór optymalnych rozwiązań, które
zagwarantują największe bezpieczeństwo, jest niezwykle istotny w upadłości.
Niektóre biura rachunkowe realizują także usługę księgowości internetowej – jest to narzędzie
służące do prowadzenia księgowości w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Warto zapoznać się z tą
ofertą.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024