PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Umowa biuro rachunkowe – na co uważać?

Podpisując umowę z biurem rachunkowym, warto pamiętać, że osoby, które je przygotowują, mają
wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu umów, dlatego też należy się dokładnie przyjrzeć
zaproponowanym warunkom. Jest to zazwyczaj pierwszy sprawdzian dla jakości współpracy z
danym biurem rachunkowym. Wzajemne zaufanie w kwestiach księgowych jest bardzo istotne.

Warunki współpracy z biurem rachunkowym, podobnie jak w przypadku wszystkich innych
podpisywanych umów, można negocjować, z czego przedsiębiorcy – zwłaszcza młodzi – nie zawsze
zdają sobie sprawę. Warto na spokojnie przeanalizować, co oferuje nam biuro rachunkowe i czy jest
to oferta konkurencyjna na rynku. Ale uwaga na nieuczciwą konkurencję! Czujność zdecydowanie
powinny wzbudzić usługi za symboliczną kwotę, np. 1 zł…

Co powinno się znaleźć w umowie z biurem rachunkowym?

W każdej umowie powinny być określone strony, czas trwania – data rozpoczęcia współpracy, czas
obowiązywania umowy, terminy wypowiedzenia oraz informacja o konsekwencjach zerwania
umowy, a także jej przedmiot, który można określić ogólnie lub szczegółowo. W przypadku
podpisania umowy na świadczenie usług księgowych bardzo ważne są także oświadczenia biura
rachunkowego o posiadaniu:
– polisy OC w związku ze świadczeniem usług księgowych,
– certyfikatu księgowego wydanego przez ministra finansów.
Ważnym elementem umowy z biurem rachunkowym jest także tabela opłat oraz terminów zapłaty
wynagrodzenia za świadczone usługi wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy
przelewać należności, a także informacją, czy zamieszczone ceny zawierają podatek VAT. Poza tym w
umowie mogą się znaleźć odwołania do innych dokumentów stanowiących część zawartego
kontraktu, a także określenie liczby egzemplarzy, w której sporządzono dokument, i właściwość sądu,
który będzie rozstrzygał w przypadku zaistnienia kwestii spornych pomiędzy stronami.

Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

W umowie z biurem rachunkowym należy zwrócić przede wszystkim uwagę na następujące kwestie:
– Która strona jest odpowiedzialna za kontakt z urzędami i wysyłanie deklaracji – biuro rachunkowe
na mocy udzielonego pełnomocnictwa może reprezentować przedsiębiorcę przed urzędem
skarbowym, ZUS-em oraz sądami administracyjnymi, a także przesyłać w jego imieniu deklaracje i
zeznania. Jeśli nie ma takiego zapisu w umowie, warto zapytać o możliwość świadczenia takiej usługi.
– Dostęp do dokumentów i stanu finansów firmy – sposób i częstotliwość udzielania przedsiębiorcy
dostępu i informacji na temat stanu finansowego przedsiębiorstwa to istotne kwestie. Niektóre
dokumenty, np. wyciąg z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mogą być potrzebne np. do
uzyskania kredytu. Biuro rachunkowe powinno na bieżąco wystawiać potrzebną przedsiębiorcy
dokumentację.

– Cennik dodatkowych usług – ponieważ ceny usług świadczonych przez biuro rachunkowe są zależne
od liczby obsługiwanych miesięcznie dokumentów, w umowie powinien się znaleźć cennik, który
będzie obowiązywał przy przekroczeniu wskazanej w kontrakcie miesięcznej liczby zapisów.
Aby jak najlepiej usprawnić komunikację z biurem rachunkowym, warto wyznaczyć do tego zadania
jedną osobę w firmie. Jest to także częsta praktyka biur rachunkowych, które przydzielają każdemu
klientowi konkretną osobą do obsługi jego spraw. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala
budować wzajemne zaufanie i eliminuje ryzyko błędów powstałych w wyniku niezrozumienia.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close