PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Rozliczenie z ZUS

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo można opłacać nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca odprowadza składki za siebie oraz swoich pracowników.

Rozliczenie z ZUS-em odbywa się w każdym miesiącu na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za opłacanie swoich składek ubezpieczeniowych – przez cały okres trwania działalności – oraz zatrudnionych w działalności pracowników, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

Terminy składania deklaracji i opłacania składek

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma obowiązek złożenia deklaracji ZUS DRA oraz opłaty wyliczonych składek do dnia 10 każdego miesiąca za ubiegły miesiąc. W przypadku gdy w działalności zatrudnieni są pracownicy – deklarację i opłatę wyliczonych składek należy złożyć do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. W roku 2019 minimalne składki ubezpieczeniowe wynoszą:

  • ubezpieczenie emerytalne – 558,08 zł,
  • ubezpieczenie rentowe – 228,72 zł,
  •  ubezpieczenie zdrowotne – 342,32 zł,
  •  ubezpieczenie wypadkowe – 44,52 zł,
  •  Fundusz Pracy – 47,75 zł,
  •  ubezpieczenie chorobowe – 70,05 zł.

Ulga na start w rozliczeniach z ZUS-em

Od 2018 roku według art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowo natomiast powinien się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzać co miesiąc minimalną składkę. Aby móc skorzystać z ulgi na start, należy spełnić określone warunki, do których zalicza się:

– nieprowadzenie działalności pozarolniczej w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem wykonywania działalności,

– niewykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeśli przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub ubiegłym roku kalendarzowym wykonywano na rzecz tego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które obecnie są przedmiotem nowo powstałej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu ulgi na start można skorzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Preferencyjne składki ZUS

Przez okres 24 miesięcy od momentu założenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub zakończenia okresu korzystania z ulgi na start można skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, wynoszących co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku przedsiębiorca jako podstawę wyliczenia ubezpieczeń społecznych, a także dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bierze pod uwagę kwotę wynoszącą 30 % minimalnego wynagrodzenia. Nie ma jednocześnie obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Od 2019 roku przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli rocznych przychodów z działalności gospodarczych większych niż 63 000 zł, oraz prowadzili działalności gospodarczą przynajmniej przez 60 dni roku ubiegłego, mogą samodzielnie określić wysokość składek przekazywanych do ZUS-u.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close