PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Forma opodatkowania działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji przedsiębiorcy. To od niej zależy, w jaki sposób przedsiębiorca wykorzysta przywileje nadawane przez Ministerstwo Finansów w celu optymalizacji podatkowej. Aby dokonać właściwego wyboru, należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Każdy przedsiębiorca, osiągający w danym roku podatkowym dochody, bez względu na ich wysokość, jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku z urzędem skarbowym. Bardzo ważne jest, aby zrobić to we właściwym terminie i korzystając z odpowiedniego formularza. Dla każdej formy opodatkowania są bowiem inne wytyczne.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

W przypadku opodatkowania według zasad ogólnych przedsiębiorca, podobnie jak osoby fizyczne rozliczające się ze swoich dochodów, ma czas na złożenie deklaracji podatkowej do 30 kwietnia danego roku. Obowiązującym drukiem jest PIT-36, który należy uzupełnić o załącznik PIT-B, w którym zostaną wykazane informacje na temat osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów działalności. W deklaracji przedsiębiorca jest zobowiązany podać wysokość pozostałych dochodów, z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej, np. z tytułu umowy o pracę. Forma ta dopuszcza rozliczenie się ze współmałżonkiem oraz skorzystanie z ulg podatkowych. Zasady ogólne zakładają dwa progi podatkowe: 

– 18% – przy rocznych dochodach nieprzekraczających kwoty 85 528,00 zł,

– 32% – w przypadku rocznych dochodów przekraczających kwotę 85 528,00 zł.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Przy podatku liniowym nie ma możliwości rozliczenia się ze współmałżonkiem, nie można też skorzystać z większości ulg. Przedsiębiorca rozlicza się, składając w urzędzie skarbowym PIT-36L, wraz z załącznikiem PIT-B, w terminie do 30 kwietnia każdego roku. W tym przypadku w deklaracji podatkowej nie uwzględnia się dochodów z innych źródeł niż własna działalność gospodarcza. Podatek wynosi 19% bez względu na uzyskane dochody.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć PIT-28 do dnia 31 stycznia. W przypadku chęci rezygnacji z tej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie bezwzględnie do dnia 21 stycznia. Możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest ograniczona – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wyłącza niektóre formy działalności gospodarczej z tej formy rozliczania się. Także w przypadku osiągnięcia przychodów przekraczających równowartość kwoty 250 000 00 euro należy wybrać inną formą opodatkowania.

Opodatkowanie kartą podatkową

Na kartę podatkową mogą się zdecydować przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w mniejszej skali w postaci szczegółowo określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W takim przypadku należy złożyć PIT-16A do dnia 31 stycznia każdego roku.

Od 2019 roku – w związku z wejściem w życie przepisów o zarządzaniu sukcesyjnym po śmierci indywidualnego przedsiębiorcy bądź wspólnika spółki osobowej lub cywilnej – istnienie możliwość złożenia PIT-ów 36S, 36LS, 28S za zmarłego przedsiębiorcę, jeśli zarządca sukcesyjny chce kontynuować działalność. Symbol „S” oznacza „przedsiębiorstwo w spadku”.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close