Zeznanie podatkowe składa się każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia. W 2019 roku po raz pierwszy można skorzystać z systemu „Twój e-PIT”, w którym czeka na nas gotowa deklaracja podatkowa, przygotowana przez urząd skarbowy na podstawie PIT-ów otrzymanych od płatnika. Wystarczy ją zaakceptować, a w razie potrzeby – wprowadzić uprzednio poprawki.

Coroczne rozliczenie podatkowe to obowiązek każdego obywatela, pobierającego wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych bądź też świadczenia emerytalne lub rentowe. Płatnik wynagrodzenia czy też świadczenia przygotowuje PIT za ubiegły rok i wysyła go do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika, oraz do pracownika/świadczeniobiorcy. Na tej podstawie każdego roku rozliczamy się z fiskusem.

Platforma podatkowa „Twój e-PIT”

To nowe rozwiązanie zaproponowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów. Usługa „Twój e-PIT” znajduje się na portalu podatkowym Podatki.gov.pl w dziale: PIT. Aby z niej skorzystać, potrzebne będą:

  • nr PESEL,
  • przychód za rok 2017, obliczony na podstawie zeszłorocznego rozliczenia podatkowego,
  • kwota nadpłaty lub do zapłaty za rok 2017, również wynikająca z poprzedniej deklaracji podatkowej.

Po zalogowaniu się do platformy należy sprawdzić poprawność danych znajdujących się w systemie i w razie potrzeby nanieść konieczne zmiany. Można również zaznaczyć opcję rozliczenia ze współmałżonkiem, uzupełnić przysługujące ulgi podatkowe oraz podać KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcemy przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego. 

Deklaracja podatkowa przez Internet

Jeśli nie chcemy korzystać z gotowej deklaracji podatkowej przygotowanej przez urząd skarbowy w platformie „Twój e-PIT”, możemy samodzielnie wypełnić swoją deklarację podatkową na stronie internetowej Podatki.gov.pl lub pobrać program „E-PITY”, przeznaczony do generowania deklaracji podatkowej. Następnie należy ją przesłać do urzędu za pośrednictwem programu lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Tradycyjne rozliczenie podatku

Oczywiście, rozliczyć podatek dochodowy można również w sposób tradycyjny, składając w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w wersji papierowej. Należy jednak pamiętać, że na zwrot nadpłaconego podatku w tym przypadku urząd ma czas do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. W przypadku złożenia zeznania podatkowego przez Internet poczekamy maksymalnie 45 dni.

Co jest podstawą rozliczenia podatkowego?

W deklaracji podatkowej należy podać dochody ze wszystkich źródeł za rok ubiegły. A więc jeśli rozliczamy się w roku 2019, podajemy dochody z roku 2018. Podstawą do rozliczenia jest PIT otrzymany od pracodawcy. Nawet jeśli nie otrzymamy PIT-u za ubiegły rok od płatnika, należy się rozliczyć z uzyskanego dochodu na podstawie otrzymanego wynagrodzenia. Koszty uzyskania przychodów oraz wysokość zaliczek, które pracodawca powinien był wpłacić do urzędu skarbowego, a także składek ZUS i zdrowotnych, trzeba w takim wypadku ustalić samodzielnie, możliwie najprecyzyjniej. Do deklaracji przygotowanej na podstawie hipotetycznych danych dołączamy wyjaśnienie w formie pisemnej, w którym informujemy urząd skarbowy, że pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku i nie dostarczył nam PIT-u za ubiegły rok.

W przypadku osób, które nie rozliczą się samodzielnie, w dniu 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowana deklaracja przygotowana w systemie „Twój e-PIT”.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024