PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Rozliczenie PIT – kiedy i gdzie rozliczyć PIT-a?

Zeznanie podatkowe składa się każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia. W 2019 roku po raz pierwszy można skorzystać z systemu „Twój e-PIT”, w którym czeka na nas gotowa deklaracja podatkowa, przygotowana przez urząd skarbowy na podstawie PIT-ów otrzymanych od płatnika. Wystarczy ją zaakceptować, a w razie potrzeby – wprowadzić uprzednio poprawki.

Coroczne rozliczenie podatkowe to obowiązek każdego obywatela, pobierającego wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych bądź też świadczenia emerytalne lub rentowe. Płatnik wynagrodzenia czy też świadczenia przygotowuje PIT za ubiegły rok i wysyła go do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika, oraz do pracownika/świadczeniobiorcy. Na tej podstawie każdego roku rozliczamy się z fiskusem.

Platforma podatkowa „Twój e-PIT”

To nowe rozwiązanie zaproponowane podatnikom przez Ministerstwo Finansów. Usługa „Twój e-PIT” znajduje się na portalu podatkowym Podatki.gov.pl w dziale: PIT. Aby z niej skorzystać, potrzebne będą:

  • nr PESEL,
  • przychód za rok 2017, obliczony na podstawie zeszłorocznego rozliczenia podatkowego,
  • kwota nadpłaty lub do zapłaty za rok 2017, również wynikająca z poprzedniej deklaracji podatkowej.

Po zalogowaniu się do platformy należy sprawdzić poprawność danych znajdujących się w systemie i w razie potrzeby nanieść konieczne zmiany. Można również zaznaczyć opcję rozliczenia ze współmałżonkiem, uzupełnić przysługujące ulgi podatkowe oraz podać KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcemy przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego. 

Deklaracja podatkowa przez Internet

Jeśli nie chcemy korzystać z gotowej deklaracji podatkowej przygotowanej przez urząd skarbowy w platformie „Twój e-PIT”, możemy samodzielnie wypełnić swoją deklarację podatkową na stronie internetowej Podatki.gov.pl lub pobrać program „E-PITY”, przeznaczony do generowania deklaracji podatkowej. Następnie należy ją przesłać do urzędu za pośrednictwem programu lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Tradycyjne rozliczenie podatku

Oczywiście, rozliczyć podatek dochodowy można również w sposób tradycyjny, składając w swoim urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe w wersji papierowej. Należy jednak pamiętać, że na zwrot nadpłaconego podatku w tym przypadku urząd ma czas do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. W przypadku złożenia zeznania podatkowego przez Internet poczekamy maksymalnie 45 dni.

Co jest podstawą rozliczenia podatkowego?

W deklaracji podatkowej należy podać dochody ze wszystkich źródeł za rok ubiegły. A więc jeśli rozliczamy się w roku 2019, podajemy dochody z roku 2018. Podstawą do rozliczenia jest PIT otrzymany od pracodawcy. Nawet jeśli nie otrzymamy PIT-u za ubiegły rok od płatnika, należy się rozliczyć z uzyskanego dochodu na podstawie otrzymanego wynagrodzenia. Koszty uzyskania przychodów oraz wysokość zaliczek, które pracodawca powinien był wpłacić do urzędu skarbowego, a także składek ZUS i zdrowotnych, trzeba w takim wypadku ustalić samodzielnie, możliwie najprecyzyjniej. Do deklaracji przygotowanej na podstawie hipotetycznych danych dołączamy wyjaśnienie w formie pisemnej, w którym informujemy urząd skarbowy, że pracodawca nie dopełnił swojego obowiązku i nie dostarczył nam PIT-u za ubiegły rok.

W przypadku osób, które nie rozliczą się samodzielnie, w dniu 30 kwietnia zostanie automatycznie zaakceptowana deklaracja przygotowana w systemie „Twój e-PIT”.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close