Zakładając własną firmę, przedsiębiorca musi się zastanowić, kto będzie prowadził w niej księgowość – czy będzie to robić samodzielnie, czy też zleci tę czynność profesjonaliście. Przedsiębiorcy, którzy decydują się sami prowadzić uproszczoną księgowość w swojej firmie, często korzystają z porad księgowych, głównie w zakresie regulacji podatkowych.

Mała księgowość to uproszczona forma księgowości dostępna dla firm, których przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie, jednak – musi się orientować w bieżących regulacjach prawnych. Porady księgowe w tym przypadku są nieocenioną pomocą dla osób, które niebędących ekspertami w tym zakresie.

Czy warto samodzielnie prowadzić księgowość działalności gospodarczej?

Wiele osób zakładających swoją pierwszą działalność gospodarczą zastanawia się nad formą prowadzenia w niej księgowości. Należy pamiętać przede wszystkim o tym, że księgowość musi być prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy, czyli zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Popełnione błędy mogą wiele kosztować, dlatego też wielu przedsiębiorców wybiera współpracę z biurem rachunkowym w zakresie prowadzenia księgowości w firmie. Coraz większą popularnością cieszy się także księgowość internetowa, w ramach której przedsiębiorca otrzymuje pakiet narzędzi ułatwiających prowadzenie podstawowych czynności gospodarczych.

Regulacje podatkowe i finansowanie przedsiębiorstwa – najczęstsze pytania

Przedsiębiorcy często pytają, w jaki sposób można wykorzystać istniejące regulacje podatkowe do tego, aby zmniejszyć obciążenia podatkowe swojej firmy. Kolejnym ważnym aspektem działalności gospodarczej jest źródło finansowania bieżących działań. Porady księgowe w zakresie najbardziej korzystnego sposobu finansowania zakupu środków trwałych i kapitału obrotowego są również często udzielane przez biura rachunkowe. Istotną kwestią jest również badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Kto ponosi odpowiedzialność za czynności gospodarcze w przedsiębiorstwie?

Za ewentualne błędy w prowadzeniu księgowości w firmie odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. W przypadku kiedy księgowość prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe odpowiedzialność zazwyczaj ponosi firma zewnętrzna, ale tylko do wysokości swojej polisy ubezpieczeniowej. Kwestię tę reguluje umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a biurem rachunkowym. Warto zwrócić na nią uwagę, ale nie należy także zapominać, że ekspertom błędy zdarzają się o wiele rzadziej niż osobom, które nie mają doświadczenia, a często brakuje im także wiedzy merytorycznej.

Biura rachunkowe oprócz prowadzenia czynności gospodarczych oferują szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów. Doświadczeni księgowi świadczą także profesjonalne usługi w procesie upadłości przedsiębiorstwa, w którego przebiegu również ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024