PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Poradnik BZ Consulting

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości…
Czytaj więcej

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości od początku istnienia spółki. Składa się on z wkładów wspólników i ma charakter gwarancyjny – zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością. Może być wniesiony w postaci wartości pieniężnych i niepieniężnych. W przypadku spółek kapitałowych kapitał zakładowy jest podstawą założenia spółki.…
Czytaj więcej

Rozliczenie z ZUS

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo można opłacać nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca odprowadza składki za siebie oraz swoich pracowników. Rozliczenie z ZUS-em odbywa się w każdym miesiącu na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny…
Czytaj więcej

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Forma opodatkowania działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji przedsiębiorcy. To od niej zależy, w jaki sposób przedsiębiorca wykorzysta przywileje nadawane przez Ministerstwo Finansów w celu optymalizacji podatkowej. Aby dokonać właściwego wyboru, należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Każdy przedsiębiorca, osiągający w danym roku podatkowym dochody, bez…
Czytaj więcej

Rozliczenie PIT – kiedy i gdzie rozliczyć PIT-a?

Zeznanie podatkowe składa się każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia. W 2019 roku po raz pierwszy można skorzystać z systemu „Twój e-PIT”, w którym czeka na nas gotowa deklaracja podatkowa, przygotowana przez urząd skarbowy na podstawie PIT-ów otrzymanych od płatnika. Wystarczy ją zaakceptować, a w razie potrzeby – wprowadzić uprzednio poprawki. Coroczne…
Czytaj więcej

Prowadzenie kadr i płac

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Nie są potrzebne do tego uprawnienia państwowe czy korporacyjne. Istotne jest natomiast, aby ewidencje były prowadzone w sposób rzetelny. Prowadzenie kadr i płac można zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Obowiązki pracodawcy określają przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz rozporządzenie w sprawie…
Czytaj więcej

Porady księgowe – o co najczęściej pytają przedsiębiorcy?

Zakładając własną firmę, przedsiębiorca musi się zastanowić, kto będzie prowadził w niej księgowość – czy będzie to robić samodzielnie, czy też zleci tę czynność profesjonaliście. Przedsiębiorcy, którzy decydują się sami prowadzić uproszczoną księgowość w swojej firmie, często korzystają z porad księgowych, głównie w zakresie regulacji podatkowych. Mała księgowość to uproszczona forma księgowości dostępna dla firm,…
Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKiR) to ewidencja osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Powinny się w niej znaleźć zapisy obejmujące sprzedaż produktów lub usług oraz koszty związane z prowadzeniem działalności, poniesione w celu uzyskania przychodu. Na podstawie dokonanych zapisów określa się wielkość podatku dochodowego w danym miesiącu i całym roku. Księgę przychodów i rozchodów można…
Czytaj więcej

Księgowość uproszczona – co to jest?

Księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością, to łatwiejszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Forma ta przeznaczona jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców, w których przypadku roczne przychody nie przekroczyły wartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej. W przypadku działalności jednoosobowej księgowość uproszczoną można prowadzić samodzielnie, gdyż nie jest to zadanie…
Czytaj więcej

Księgowość spółki

Czy księgowość spółki jest bardziej skomplikowana niż księgowość małej firmy? Wszystko zależy od jej formy. W przypadku spółek kapitałowych konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W tej sytuacji najwłaściwsze rozwiązanie to skorzystanie z usług biura rachunkowego bądź zatrudnienie księgowego. Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna – jako podmioty mające…
Czytaj więcej

Księgowość od podstaw – od czego zacząć?

Samodzielne prowadzenie księgowości w firmie to niełatwe wyzwanie. Przepisy uproszczonej księgowości nie są co prawda mocno skomplikowane, ale zapoznanie się z koniecznymi regulacjami prawnymi jest nieodzowne, aby prawidłowo przeprowadzać czynności gospodarcze w przedsiębiorstwie. Od czego zacząć? Może warto skonsultować się z ekspertem? Na czym polega księgowość uproszczona? W działalności gospodarczej oraz spółkach, których dochód za…
Czytaj więcej

Księgowość małej firmy

W małej firmie, której roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro, prowadzi się tzw. małą księgowość, czyli na zasadach uproszczonych. Przedsiębiorca może to robić samodzielnie, skorzystać z usług zewnętrznego biura rachunkowego lub księgowości internetowej, którą należy traktować jako znaczącą pomoc w samodzielnym prowadzeniu czynności gospodarczych. Sposób rozliczenia podatkowego czynności gospodarczych w małej firmie jest zależny od…
Czytaj więcej

Księgowość działalności gospodarczej – robić samemu czy zlecać?

Początkujący przedsiębiorcy muszą podjąć wiele ważnych decyzji dotyczących swojej firmy. Jedną z nich jest sposób prowadzenia księgowości. Aby uniknąć sankcji karnych, należy przeprowadzać czynności gospodarcze w sposób rzetelny i niewadliwy, czyli zgodnie ze stanem rzeczywistym i regulacjami ustawowymi. Szczególnie na początku łatwo się pogubić w gąszczu przepisów. Zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu to dodatkowy koszt,…
Czytaj więcej

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości…
Czytaj więcej

Umowa biuro rachunkowe – na co uważać?

Podpisując umowę z biurem rachunkowym, warto pamiętać, że osoby, które je przygotowują, mają wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu umów, dlatego też należy się dokładnie przyjrzeć zaproponowanym warunkom. Jest to zazwyczaj pierwszy sprawdzian dla jakości współpracy z danym biurem rachunkowym. Wzajemne zaufanie w kwestiach księgowych jest bardzo istotne. Warunki współpracy z biurem rachunkowym, podobnie jak w przypadku…
Czytaj więcej

Usługi biura rachunkowego – jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Biura rachunkowe świadczą usługi z zakresu księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego i finansowego. W zależności od swojego doświadczenia i zakresu działalności usługi biura rachunkowego mogą być bardziej rozbudowane lub zawężone. Zawsze warto wybierać firmy cieszące się zaufaniem klientów i dobrymi opiniami w lokalnej społeczności. Oferta biura rachunkowego skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców,…
Czytaj więcej

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – jakie dokumenty?

Wspólnicy spółek kapitałowych mogą podjąć decyzję o zawieszeniu swojej działalności, o ile spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jeśli umowa nie reguluje kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Uchwałę o zawieszeniu spółki mogą podjąć jej wspólnicy lub zarząd. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o.…
Czytaj więcej
Księgowość internetowa – czy warto korzystać z księgowości internetowej?

Księgowość internetowa – czy warto korzystać z księgowości internetowej?

Księgowość internetowa to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu można w prosty i należyty sposób prowadzić czynności gospodarcze w mikro- i małych przedsiębiorstwach. Nie jest to jednak oferta korzystna dla wszystkich. Rozwiązania szablonowe mają to do siebie, że nie w każdym przypadku się sprawdzają. Prowadzenie księgowości w firmie to spore wyzwanie, zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców. Tymczasem jest…
Czytaj więcej
Koszt biura rachunkowego – podstawowe koszty

Koszt biura rachunkowego – podstawowe koszty

Jednym z wielu kosztów, które przedsiębiorca powinien uwzględnić w swoim biznesplanie, jest koszt usług biura rachunkowego. Obowiązek prowadzenia czynności gospodarczych w sposób należyty i rzetelny wynika z przepisów prawa. Korzystanie z usług dobrego biura rachunkowego zdecydowanie może pomóc wypełnić ten obowiązek. To, ile zapłacimy za obsługę biura rachunkowego, zależy od wielu czynników. Głównie od indywidualnych…
Czytaj więcej
Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Kiedy ogłosić upadłość w spółce z o.o.?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w spółce z o.o. w odpowiednim terminie jest szczególnie istotne dla członków zarządu, gdyż dzięki temu ich odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i publicznoprawne spółki z o.o. zostaje ograniczona. Według przepisów zarząd jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości maksymalnie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanek ku temu. Podstawą ogłoszenia…
Czytaj więcej
Jak działa upadłość konsumencka?

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to potoczne określenie upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W praktyce jest to procedura sądowa pozwalająca na uzyskanie oddłużenia osobie zadłużonej, która nie ma możliwości spłacania swoich wierzytelności. Długi mogą zostać umorzone w całości lub częściowo. Sąd może również oddalić wniosek. Podstawą prawną do ubiegania się o umorzenie długów przez osobę…
Czytaj więcej
Ewidencja przychodów – co to jest?

Ewidencja przychodów – co to jest?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów dotyczy przedsiębiorców rozliczających przychody z działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję przychodów trzeba prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy. Można to robić samodzielnie lub zlecić to zadanie biuru rachunkowemu. Istnieje także możliwość skorzystania z księgowości internetowej. Za dzień powstania obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów uznaje się datę, od której ma…
Czytaj więcej
Czy sp. z o.o. musi prowadzić pełną księgowość?

Czy sp. z o.o. musi prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie księgowości jest konieczne w przypadku każdej działalności gospodarczej. Polskie prawo dopuszcza dwie formy prowadzenia czynności gospodarczych – uproszczoną i pełną. W niektórych przypadkach przedsiębiorca sam może zadecydować, jaką księgowość będzie prowadził. W przypadku spółki z o.o. obowiązujące przepisy wymuszają prowadzenie pełnej księgowości. Pełna księgowość musi być prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Konieczne…
Czytaj więcej
Co oznacza upadłość firmy dla pracowników?

Co oznacza upadłość firmy dla pracowników?

Upadłość firmy reguluje Ustawa Prawo upadłościowe. Jest to skomplikowany proces, który zawsze wiąże się z utratą pracy, jednak nie jest sam w sobie tożsamy z rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania pisemnego wypowiedzenia lub podpisania z pracownikiem rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Z chwilą ogłoszenia upadłości zostaje uchylona większość praw pracowniczych. Nie…
Czytaj więcej

Biuro rachunkowe – cennik usług. Jakie są ceny?

W Polsce ceny usług biur rachunkowych są uzależnione m.in. od miasta, w którym usługi te są świadczone. Najwięcej za obsługę biura rachunkowego trzeba zapłacić w stolicy. Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na cenę usług księgowych jest liczba dokumentów do obsługi. Oferta większości biur rachunkowych obejmuje księgowość, kadry i płace, usługi finansowe, regulacje prawne i podatkowe,…
Czytaj więcej

Zakładanie firmy budowlanej

Czy biurokracji w Polsce jest za dużo czy nie? Te spory nie milkną i trwać będą pewnie jeszcze długo, bo zwolenników obu tych teorii znajdzie się wielu. Formalności związanych z rejestrowaniem w naszym kraju działalności gospodarczej jest coraz mniej. Oczywiście zależy to od typu działalności, ale w przypadku zakładania firmy budowlanej na początek wystarczy kilka…
Czytaj więcej

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki handlowej. W polskim prawie została uregulowana dekretem w 1919 r. Nie wymaga wysokiego kapitału zakładowego. Może stanowić alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną sp. z o.o. jest to, że posiada ona własną osobowość prawną. Pozostawia wspólnikom bezpośredni nadzór nad działaniami, ale jednocześnie wyłącza ich odpowiedzialność majątkiem…
Czytaj więcej

Spółka z o.o. – najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Wspólnicy zachowują bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, ale ich odpowiedzialność majątkowa ogranicza się do własnego wkładu – nie odpowiadają majątkiem osobistym. Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na obywatelstwo oraz miejsce siedziby. To najpopularniejsza spółka handlowa…
Czytaj więcej

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close