Aktualności księgowe – sierpień 2023

Aktualności księgowe – sierpień 2023

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 roku! 4 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza Krajowy Systeme-Faktur. Zgodnie z założeniami w/w system ma stać się obowiązkowy dla przedsiębiorców od 1 lipca przyszłego roku. Co to jest KSeF i kogo dotyczy? Krajowy System e-Faktur umożliwia przedsiębiorcom wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych formacie XML za pomocą zintegrowanego…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – lipiec 2023

Aktualności księgowe – lipiec 2023

Dodatkowe 12 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus Mały ZUS plus jest dedykowanym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę. Głównym celem tego programu jest ułatwienie opłacania składek ZUS oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Przed wprowadzeniem Małego ZUS plus opłacanie standardowych składek ZUS mogło być dla mikro, małych firm i jednoosobowych działalności gospodarczych kosztowne i problematyczne. Istnieje kilka kluczowych warunków, które przedsiębiorca musi…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – czerwiec 2023

Aktualności księgowe – czerwiec 2023

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie odwołania stanu epidemiologicznego z dniem 1 lipca 2023 roku. Publikacja rozporządzenia ma przełożenie na szereg obowiązków pracodawców i pracowników. Badania lekarskie Pracodawca ma obowiązek w okresie 180 dni (do 28 grudnia 2023 br.) skierować na okresowe badania lekarskie tych pracowników, którzy nie przeszli ich w okresie pandemii z uwagi na zawieszenie tego obowiązku. Przypominamy, że zawieszenie nie obejmowało wykonywania…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – maj 2023

Aktualności księgowe – maj 2023

Nowy wzór świadectwa pracy W dniu 15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz nowy wzór świadectwa pracy. Nowe przepisy i nowy wzór wejdą w życiepo upływie 7 dni od publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw – czyli 23 maja 2023 r.W nowym, zmienionym świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacjeo wykorzystanych przez pracownika dniach: Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia br., wprowadza do Kodeksu pracym.in. dwie…

Czytaj więcej

Prowadzenie kadr i płac

Prowadzenie kadr i płac

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Nie są potrzebne do tego uprawnienia państwowe czy korporacyjne. Istotne jest natomiast, aby ewidencje były prowadzone w sposób rzetelny. Prowadzenie kadr i płac można zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Obowiązki pracodawcy określają przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 63, poz.…

Czytaj więcej

Rozliczenie z ZUS

Rozliczenie z ZUS

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo można opłacać nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca odprowadza składki za siebie oraz swoich pracowników. Rozliczenie z ZUS-em odbywa się w każdym miesiącu na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za opłacanie swoich składek ubezpieczeniowych – przez cały okres trwania działalności – oraz zatrudnionych w działalności pracowników, podlegających obowiązkowi…

Czytaj więcej

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości wniesionych do spółki wkładów. Jest to tzw. ryzyko gospodarcze. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, o ile nie są…

Czytaj więcej

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Forma opodatkowania działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji przedsiębiorcy. To od niej zależy, w jaki sposób przedsiębiorca wykorzysta przywileje nadawane przez Ministerstwo Finansów w celu optymalizacji podatkowej. Aby dokonać właściwego wyboru, należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Każdy przedsiębiorca, osiągający w danym roku podatkowym dochody, bez względu na ich wysokość, jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku z urzędem skarbowym. Bardzo ważne jest, aby zrobić to we właściwym terminie…

Czytaj więcej

Usługi biura rachunkowego – jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Usługi biura rachunkowego – jakie usługi świadczą biura rachunkowe?

Biura rachunkowe świadczą usługi z zakresu księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego i finansowego. W zależności od swojego doświadczenia i zakresu działalności usługi biura rachunkowego mogą być bardziej rozbudowane lub zawężone. Zawsze warto wybierać firmy cieszące się zaufaniem klientów i dobrymi opiniami w lokalnej społeczności. Oferta biura rachunkowego skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, co jednak nie znaczy, że z jego usług nie mogą korzystać osoby prywatne. Im szerszy zakres oferty biura rachunkowego,…

Czytaj więcej

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2023