Aktualności księgowe – czerwiec 2024

Aktualności księgowe – czerwiec 2024

Czerwiec 2024 roku przyniósł wiele istotnych zmian i nowości w dziedzinie księgowości, które mają bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw oraz codzienną pracę księgowych. Dynamiczne zmiany w przepisach podatkowych, nowe wytyczne dotyczące sprawozdawczości finansowej oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne to tylko niektóre z tematów, które zdominowały ostatnie tygodnie. W naszym najnowszym artykule przyjrzymy się najważniejszym wydarzeniom i regulacjom, które wprowadziły zamieszanie na rynkach finansowych i wymagają uwagi każdego specjalisty w tej dziedzinie. Przygotowaliśmy dla Was szczegółowy przegląd,…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – maj 2024

Aktualności księgowe – maj 2024

Maj 2024 roku okazał się miesiącem pełnym ważnych aktualizacji i zmian w dziedzinie księgowości i prawa podatkowego, które mogą znacząco wpłynąć na działalność gospodarczą i finanse. Nowe regulacje i modyfikacje w przepisach dotyczących rachunkowości i podatków wprowadzają szereg usprawnień i nowych obowiązków, z którymi muszą się zapoznać zarówno przedsiębiorcy, jak i indywidualni podatnicy. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie przejrzystości finansowej oraz usprawnienie procesów rozliczeniowych. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym modyfikacjom,…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – kwiecień 2024

Aktualności księgowe – kwiecień 2024

W kwietniu 2024 roku Polska była świadkiem szeregu istotnych zmian w obszarze księgowości podatkowej, które miały wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W artykule przybliżymy te zmiany, skupiając się na kilku kluczowych obszarach, w tym na procedurach zakładania i przekształcania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek z o.o.), rozliczaniu składki zdrowotnej za 2023 oraz odpisach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwiecień był czasem istotnych zmian w polskim świecie księgowości podatkowej, W artykule…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – marzec 2024

Aktualności księgowe – marzec 2024

W marcu 2024 roku świat prawny i podatkowy doświadczył gwałtownych przemian, które wywołały znaczące reperkusje zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. Miesiąc ten był świadkiem nie tylko burzliwych protestów rolników i blokad dróg, lecz także intensywnej kampanii samorządowej, która zmieniła polityczny krajobraz. Jednakże to, co wyróżniało marzec 2024 roku, to seria zmian legislacyjnych, które miały istotny wpływ na życie codzienne obywateli i funkcjonowanie firm. Ministerstwo Finansów ogłosiło zniesienie okresowego obniżenia…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – luty 2024

Aktualności księgowe – luty 2024

Dyrektywa płacowa W środku ubiegłego roku Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy, znane jako Dyrektywa dotycząca przejrzystości wynagrodzeń. Nazwa ta tylko częściowo odnosi się do treści samego aktu prawnego, który skupia się głównie na wzmocnieniu zasady równości płac między mężczyznami a kobietami. Nowa dyrektywa wprowadza także większą przejrzystość wynagrodzeń i nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki informacyjne. Jednym z głównych zmian jest prawo przyszłego pracownika do uzyskania informacji dotyczących początkowego wynagrodzenia lub…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – styczeń 2024

Aktualności księgowe – styczeń 2024

Aktualności księgowe – styczeń 2024 Wraz z pierwszymi chwilami stycznia 2024 roku, przed przedsiębiorcami, księgowymi oraz całą społecznością biznesową otwierają się nowe rozdziały w dziedzinie księgowości i podatków. Ten początek roku to czas intensywnych zmian, które wprowadzają nowe regulacje, dostosowując się do aktualnych potrzeb oraz wyzwań finansowego krajobrazu. Zanurzając się w gąszcz nowości i regulacji, warto przyjrzeć się, jak te zmiany wpłyną na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak również jakie wyzwania stawiają przed profesjonalistami…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – podsumowanie 2023 roku

Aktualności księgowe – podsumowanie 2023 roku

W roku 2023 polski krajobraz księgowy uległ znaczącym przekształceniom, wnosząc nowe aspektyi wyzwania dla przedsiębiorstw oraz księgowych. Wprowadzenie licznych regulacji i procedur miało na celu dostosowanie krajowego systemu księgowego do zmieniających się realiów gospodarczych oraz standaryzacji międzynarodowych standardów rachunkowości. Jednym z kluczowych elementów tych zmian było dostosowanie przepisów do najnowszych wytycznych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Polska, starając się harmonizować swoje standardyz międzynarodowymi, podjęła kroki mające na celu zwiększenie transparentności i porównywalności…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – listopad 2023

Aktualności księgowe – listopad 2023

W listopadzie 2023 roku, krajowe i międzynarodowe przepisy z zakresu finansów, podatków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) przynoszą znaczące zmiany dla przedsiębiorstw i pracowników. Obejmują one nowe uregulowania podatkowe, strategie optymalizacji finansowej oraz świeże podejście do bezpieczeństwa w miejscu pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się najnowszym wydarzeniom i regulacjom, które w listopadzie 2023 roku kształtują obszar finansów, podatków i BHP, rzucając światło na ich wpływ na przedsiębiorstwa i pracowników na całym świecie. Nowelizacja przepisów i wymagań BHP…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – październik 2023

Aktualności księgowe – październik 2023

W październiku 2023 roku na polu księgowości i finansów zaszły znaczące ewolucje, które mogą znacząco wpłynąć na przedsiębiorstwa. Nowe regulacje dotyczące rozliczeń podatkowych dla firm miały na celu usprawnienie procesów i dostosowanie ich do aktualnych realiów gospodarczych. Warto także zwrócić uwagę na istotne aktualizacje w obszarze standardów rachunkowości, które zostały wprowadzone w październiku. Organizacje muszą być świadome tych zmian, ponieważ mają one wpływ na sposób prezentacji informacji finansowych. Nowe wytyczne mogą…

Czytaj więcej

Aktualności księgowe – wrzesień 2023

Aktualności księgowe – wrzesień 2023

Podwyżka wynagrodzenia pracowników młodocianych – uczniów 6 lipca 2023 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wzrostu wynagrodzenia pracowników młodocianych. Warto zaznaczyć, że określone kwoty to wynagrodzenie minimalne. Młodocianym pracownikom w trakcie nauki zawody lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od dnia następnego miesiącepo ogłoszeniu przez GUS. Uczniom odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu lub przyuczenie…

Czytaj więcej

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024