Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości wniesionych do spółki wkładów. Jest to tzw. ryzyko gospodarcze. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, o ile nie są jednocześnie…

Czytaj więcej

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości od początku istnienia spółki. Składa się on z wkładów wspólników i ma charakter gwarancyjny – zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością. Może być wniesiony w postaci wartości pieniężnych i niepieniężnych. W przypadku spółek kapitałowych kapitał zakładowy jest podstawą założenia spółki. Wkłady pokrywające kapitał zakładowy spółki z o.o. muszą zostać przeniesione na jej własność przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. W przypadku spółek…

Czytaj więcej

Rozliczenie z ZUS

Rozliczenie z ZUS

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Dodatkowo można opłacać nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorca odprowadza składki za siebie oraz swoich pracowników. Rozliczenie z ZUS-em odbywa się w każdym miesiącu na podstawie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za opłacanie swoich składek ubezpieczeniowych – przez cały okres trwania działalności – oraz zatrudnionych w działalności pracowników, podlegających obowiązkowi…

Czytaj więcej

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Rozliczenie z urzędem skarbowym – terminy i koszty

Forma opodatkowania działalności gospodarczej to jedna z kluczowych decyzji przedsiębiorcy. To od niej zależy, w jaki sposób przedsiębiorca wykorzysta przywileje nadawane przez Ministerstwo Finansów w celu optymalizacji podatkowej. Aby dokonać właściwego wyboru, należy wziąć pod uwagę rodzaj działalności, jej rozmiar oraz wysokość spodziewanych przychodów i kosztów. Każdy przedsiębiorca, osiągający w danym roku podatkowym dochody, bez względu na ich wysokość, jest zobowiązany do rozliczenia się z podatku z urzędem skarbowym. Bardzo ważne jest, aby zrobić to we właściwym terminie…

Czytaj więcej

Rozliczenie PIT – kiedy i gdzie rozliczyć PIT-a?

Rozliczenie PIT – kiedy i gdzie rozliczyć PIT-a?

Zeznanie podatkowe składa się każdego roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia. W 2019 roku po raz pierwszy można skorzystać z systemu „Twój e-PIT”, w którym czeka na nas gotowa deklaracja podatkowa, przygotowana przez urząd skarbowy na podstawie PIT-ów otrzymanych od płatnika. Wystarczy ją zaakceptować, a w razie potrzeby – wprowadzić uprzednio poprawki. Coroczne rozliczenie podatkowe to obowiązek każdego obywatela, pobierającego wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych bądź też świadczenia emerytalne…

Czytaj więcej

Prowadzenie kadr i płac

Prowadzenie kadr i płac

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Nie są potrzebne do tego uprawnienia państwowe czy korporacyjne. Istotne jest natomiast, aby ewidencje były prowadzone w sposób rzetelny. Prowadzenie kadr i płac można zlecić zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Obowiązki pracodawcy określają przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 63, poz.…

Czytaj więcej

Porady księgowe – o co najczęściej pytają przedsiębiorcy?

Porady księgowe – o co najczęściej pytają przedsiębiorcy?

Zakładając własną firmę, przedsiębiorca musi się zastanowić, kto będzie prowadził w niej księgowość – czy będzie to robić samodzielnie, czy też zleci tę czynność profesjonaliście. Przedsiębiorcy, którzy decydują się sami prowadzić uproszczoną księgowość w swojej firmie, często korzystają z porad księgowych, głównie w zakresie regulacji podatkowych. Mała księgowość to uproszczona forma księgowości dostępna dla firm, których przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Przedsiębiorca może ją prowadzić samodzielnie,…

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKiR) to ewidencja osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów. Powinny się w niej znaleźć zapisy obejmujące sprzedaż produktów lub usług oraz koszty związane z prowadzeniem działalności, poniesione w celu uzyskania przychodu. Na podstawie dokonanych zapisów określa się wielkość podatku dochodowego w danym miesiącu i całym roku. Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w wersji tradycyjnej (papierowej), np. korzystając z gotowych broszur, lub w programie komputerowym. W obydwu przypadkach bardzo ważne jest, aby…

Czytaj więcej

Księgowość uproszczona – co to jest?

Księgowość uproszczona – co to jest?

Księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością, to łatwiejszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Forma ta przeznaczona jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców, w których przypadku roczne przychody nie przekroczyły wartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej. W przypadku działalności jednoosobowej księgowość uproszczoną można prowadzić samodzielnie, gdyż nie jest to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale na pewno wymaga znajomości określonych przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Możliwe jest również…

Czytaj więcej

Księgowość spółki

Księgowość spółki

Czy księgowość spółki jest bardziej skomplikowana niż księgowość małej firmy? Wszystko zależy od jej formy. W przypadku spółek kapitałowych konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W tej sytuacji najwłaściwsze rozwiązanie to skorzystanie z usług biura rachunkowego bądź zatrudnienie księgowego. Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna – jako podmioty mające osobowość prawną są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Czynności gospodarcze w tym przypadku mają większy stopień trudności i aby…

Czytaj więcej

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2023