PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Księgowość uproszczona – co to jest?

Księgowość uproszczona, nazywana również małą księgowością, to łatwiejszy sposób rozliczania z urzędem skarbowym. Forma ta przeznaczona jest dla osób fizycznych i przedsiębiorców, w których przypadku roczne przychody nie przekroczyły wartości 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie księgowości pełnej.

W przypadku działalności jednoosobowej księgowość uproszczoną można prowadzić samodzielnie, gdyż nie jest to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale na pewno wymaga znajomości określonych przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia uproszczonej księgowości firmie zewnętrznej.

Kto może skorzystać z formy uproszczonej księgowości?

Małą księgowość mogą prowadzić:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • spółki socjalne.

O ile przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych nie przekroczyły za poprzedni rok limitu 2 000 000 euro.

Na czym polega uproszczona księgowość?

W przypadku księgowości uproszczonej podstawą rozliczenia jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu według skali ogólnej lub podatkiem liniowym) bądź ewidencja przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W niektórych sytuacjach konieczne jest także prowadzenie dodatkowych ewidencji:

  • zakupu i sprzedaży VAT – jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany do podatku VAT,
  • przebiegu pojazdów – jeśli w ramach działalności wykorzystuje się prywatny samochód,
  • wyposażenia – jeśli jego wartość sięga powyżej 1,500 zł,
  • środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych – w przypadku zakupów przekraczających wartość 3,500 zł.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) należy założyć z pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej lub 1 stycznia danego roku podatkowego. Jej prowadzenie należy zgłosić do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Podstawą zapisywanych w niej informacji są dokumenty księgowe, jak rachunki, faktury, dowody wewnętrzne. Forma podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest dowolna – może być prowadzona w sposób tradycyjny lub elektroniczny, nie ma konieczności robienia wydruków. Ważne są natomiast jej zawartość, określa ją załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie PKPiR, oraz sposób jej przechowywania – dane należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem, zniekształceniem czy utratą przez okres 5 lat.

Ewidencja przychodów

Ewidencję przychodów prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych, dziennego zestawienia faktur bądź raportów z kasy fiskalnej – dobowych lub miesięcznych. Można ją prowadzić w programie komputerowym, ale na koniec każdego miesiąca należy sporządzić wydruk – każdy miesiąc należy rozliczyć najpóźniej do dnia 20 kolejnego miesiąca.

Prowadzenie księgowości uproszczonej nie jest skomplikowane. Można to robić samodzielnie lub skorzystać z usług biura rachunkowego czy też narzędzi online, dostępnych na platformach oferujących księgowość internetową w ramach miesięcznego abonamentu.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close