Czy księgowość spółki jest bardziej skomplikowana niż księgowość małej firmy? Wszystko zależy od jej formy. W przypadku spółek kapitałowych konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W tej sytuacji najwłaściwsze rozwiązanie to skorzystanie z usług biura rachunkowego bądź zatrudnienie księgowego.

Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna – jako podmioty mające osobowość prawną są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Czynności gospodarcze w tym przypadku mają większy stopień trudności i aby je przeprowadzić w sposób należyty, potrzebne są merytoryczna wiedza i znajomość aktualnych regulacji prawnych w zakresie ustawy o rachunkowości.

Pełna księgowość w spółkach kapitałowych

Niezależnie od swoich rocznych obrotów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne są zobowiązane do prowadzenia księgowości w postaci księgi rachunkowej. Jej zawartość reguluje ustawodawca. Ważnym dokumentem w spółkach z o.o. oraz akcyjnych są raporty kasowe, które określają aktualny stan gotówki w firmie. Dodatkowo w każdym roku podatkowym spółki kapitałowe przygotowują odpowiednie sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat, bilans oraz tzw. informacje dodatkowe. Rachunek zysków i strat to zestawienie wszystkich operacji finansowych, które miały miejsce w danym okresie rozliczeniowym. Na jego podstawie określa się wynik finansowy przedsiębiorstwa. W bilansie rocznym wykazuje się stan majątku spółki, uwzględniając strukturę aktywów firmy. Informacje dodatkowe to zestawienia zależne od rodzaju działalności spółki. Są to sprawozdania mające istotne znaczenie dla wyników finansowych konkretnego przedsiębiorstwa. Pełna księgowość daje wgląd w kondycję finansową spółki i jest niezwykle pomocna przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Kto powinien prowadzić księgowość spółki?

W przeciwieństwie do księgowości na uproszczonych zasadach, którą można prowadzić w działalności jednoosobowej, spółkach cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółkach partnerskich oraz spółkach socjalnych, pełna księgowość jest bardziej skomplikowana i pracochłonna. W związku z tym jej prowadzenie należy powierzyć ekspertom. Może to być osoba lub zespół osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zatrudnionych przez spółkę, lub zewnętrzne biuro rachunkowe – w zależności od potrzeb. Odpowiedni wybór jest w tym przypadku bardzo ważny, ponieważ sankcje karne w z powodu źle prowadzonej księgowości w spółkach z o.o. i akcyjnej mogą dotyczyć zarówno zarządu firmy, jak i jej właścicieli. Dział księgowości w przypadku przedsiębiorstwa zazwyczaj jest odpowiedzialny również za rozliczenia kadrowo-płacowe pracowników.

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości, wymagającej ewidencjonowania każdej złotówki, często postrzegana jest jako utrudnienie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że dzięki pełnej dokumentacji rachunkowej zyskujemy analizy finansowe, które są bardzo przydatne w ocenie kondycji spółki oraz przy podejmowaniu decyzji biznesowych o dalszej działalności.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024