Samodzielne prowadzenie księgowości w firmie to niełatwe wyzwanie. Przepisy uproszczonej księgowości nie są co prawda mocno skomplikowane, ale zapoznanie się z koniecznymi regulacjami prawnymi jest nieodzowne, aby prawidłowo przeprowadzać czynności gospodarcze w przedsiębiorstwie. Od czego zacząć? Może warto skonsultować się z ekspertem?

Na czym polega księgowość uproszczona?

W działalności gospodarczej oraz spółkach, których dochód za poprzedni rok nie przekroczył 2 000 000 euro, prowadzi się księgowość uproszczoną, zwaną także małą księgowością. Podstawą rozliczeń w takim przypadku jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), przy opodatkowaniu według skali ogólnej lub podatkiem liniowym, lub ewidencja przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Są to podstawowe ewidencje, które należy prowadzić w przedsiębiorstwie. W niektórych przypadkach prowadzi się także ewidencje: VAT, przebiegu pojazdów, wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Podstawą do prowadzenia zapisów są faktury, rachunki i pozostałe dowody księgowe. Formę opodatkowania wybiera się, zakładając działalność gospodarczą. W przypadku wątpliwości – warto zasięgnąć porady eksperta.

Czy księgowość internetowa jest przydatna?

Decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości w firmie, warto rozważyć korzystanie z księgowości internetowej. Jest to narzędzie dostępne online za pośrednictwem platformy internetowej, która umożliwia przedsiębiorcy łatwe przeprowadzanie czynności gospodarczych takich, jak: wystawianie rachunków i faktur, przygotowywanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych, automatyczne rozliczanie składek i zobowiązań podatkowych, tworzenie umów o pracę oraz cywilnoprawnych, deklaracji i raportów JPK, a także prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pozostałych koniecznych rejestrów. W pakietach rozszerzonych przedsiębiorca ma także dostęp do innych przydatnych narzędzi, umożliwiających m.in. kontrolę płatności czy pełne zarządzanie sprzedażą bezpośrednią oraz internetową. Z księgowości internetowej można korzystać, płacąc miesięczny abonament. Pakiet podstawowy – w zależności od wybranej platformy – kosztuje ok. 50 zł miesięcznie. To dobre rozwiązanie w przypadku małych firm, prowadzących rutynowe czynności gospodarcze.

Bardzo istotne w prowadzeniu księgowości w przedsiębiorstwie są także terminy, w których trzeba dokonać koniecznych rozliczeń, złożyć odpowiednie deklaracje i zeznania. Jeśli zajmujemy się tym samodzielnie, warto sobie założyć terminarz, który pomoże usystematyzować działania i prawidłowo rozłożyć je w czasie, lub też skorzystać z rozwiązań dostępnych online.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024