PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Księgowość małej firmy

W małej firmie, której roczne przychody nie przekraczają 2 000 000 euro, prowadzi się tzw. małą księgowość, czyli na zasadach uproszczonych. Przedsiębiorca może to robić samodzielnie, skorzystać z usług zewnętrznego biura rachunkowego lub księgowości internetowej, którą należy traktować jako znaczącą pomoc w samodzielnym prowadzeniu czynności gospodarczych.

Sposób rozliczenia podatkowego czynności gospodarczych w małej firmie jest zależny od wybranego sposobu opodatkowania. To właśnie ta decyzja warunkuje, czy w przedsiębiorstwie będzie prowadzona podatkowa księga przychodów i rozchodów czy też ewidencja przychodów.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – kiedy należy ją prowadzić?

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) prowadzi się dla przedsiębiorstw, w których wybrano opodatkowanie podatkiem według skali ogólnej bądź podatek liniowy. Jest to ewidencja osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczych przychodów i poniesionych w tym celu kosztów. Można ją prowadzić w postaci spiętej broszury, odręcznie wpisując dane, lub w programie komputerowym. Ważne jest, aby prawidłowo ją zabezpieczyć przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego, obliczonego na jej podstawie. Podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna się składać z 17 kolumn. Jej zawartość określa załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie PKPiR. Podstawą zapisów są dokumenty księgowe – rachunki, faktury, książeczki opłat itp.

Ewidencja przychodów – kiedy jest podstawą rozliczenia?

Ewidencję przychodów zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jej zawartość określa załącznik do rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów. Zapisów w rejestrze dokonuje się na podstawie dokumentów księgowych, jak rachunki i faktury, dziennego zestawienia faktur lub dobowych bądź miesięcznych raportów z kasy fiskalnej. Zapisy dotyczące ubiegłego miesiąca należy zamknąć do 20 dnia miesiąca bieżącego. Ewidencja przychodów musi mieć formę wydruku.

Pozostałe rejestry – w jakich przypadkach są konieczne?

W niektórych przypadkach istnieje także konieczność prowadzenia innych rejestrów, jak np. ewidencje:

  • VAT – w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych do podatku VAT,
  • przebiegu pojazdów – jeśli w ramach działalności wykorzystywany jest prywatny samochód,
  • wyposażenia – gdy jego wartość przekracza 1,500 zł,
  • środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych – w przypadku zakupów przekraczających wartość 3,500 zł.

Należy także pamiętać o obowiązku regularnego przeprowadzania remanentów, nawet w przypadku działalności usługowej.

Uproszczona księgowość, podobnie jak pełna, musi być prowadzona w sposób rzetelny, czyli zgodny ze stanem rzeczywistym, i niewadliwy, a więc zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Poznanie tych regulacji jest konieczne, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić księgowość w swojej firmie samodzielnie.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close