PON-CZW 7:00-17:00
PT 7.00-15.00

Business people clapping hands together

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki handlowej. W polskim prawie została uregulowana dekretem w 1919 r. Nie wymaga wysokiego kapitału zakładowego. Może stanowić alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej.

Cechą charakterystyczną sp. z o.o. jest to, że posiada ona własną osobowość prawną. Pozostawia wspólnikom bezpośredni nadzór nad działaniami, ale jednocześnie wyłącza ich odpowiedzialność majątkiem osobistym. Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje kodeks spółek handlowych. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby:

– na podstawie aktu notarialnego,

– korzystając z systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Konieczne jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 5000 zł, przy czym najniższa wysokość udziału to 50 zł. Kapitał może się składać z środków pieniężnych i niepieniężnych. Przy czym rejestrując spółkę przez internet, wspólnicy mogą wnosić tylko wkłady pieniężne. Do założenia spółki z o.o. konieczny jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – od tej chwili spółka zyskuje osobowość prawną oraz numery NIP i REGON. Wpis musi być dokonany w ciągu 6 miesięcy od momentu zawiązania spółki z o.o.

Spółka z o.o. – etapy powstawania

Powstawanie spółki z o.o. obejmuje cztery kolejne etapy:

  1. Zawiązanie spółki na podstawie pisemnej umowy.
  2. Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego.
  3. Powołanie organów spółki – Zarządu oraz opcjonalnie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, przy kapitale zakładowym wynoszącym 500 000 zł lub więcej powołanie Rady Nadzorczej jest obowiązkowe. Organy spółki mogą być ukonstytuowane w akcie notarialnym lub w odrębnej uchwale.
  4. Wpis do KRS.

Przy rejestracji spółki należy dodatkowo złożyć do urzędu skarbowego tzw. dane uzupełniające, korzystając z formularza NIP-8.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawą zawiązania sp. z o.o. jest zawarcie pisemnej umowy. Pod rygorem nieważności musi ona zawierać następujące informacje:

– siedzibę i nazwę spółki – w nazwie musi się pojawić określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź jeden ze skrótów: „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”;

– przedmiot działalności (określony na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD);

– czas trwania spółki, jeśli został określony, z zasady jest nieoznaczony;

– wysokość kapitału zakładowego;

– liczbę i wartość nominalną udziałów każdego wspólnika;

– postanowienie, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Dodatkowo umowa może zawierać zapisy dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, sposobu zbywania udziałów oraz reprezentacji. Zmiany w umowie spółki z o.o. mogą być dokonane przez Zgromadzenie Wspólników na drodze głosowania. Każda zmiana wymaga aprobaty większości – 2/3 – głosów członków Zgromadzenia Wspólników. 

Funkcję reprezentacyjną w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni Zarząd, natomiast organem posiadającym najwyższą władzę jest Zgromadzenie Wspólników.

Strona internetowa korzysta z plików cookies w celach zapewnienia prawidłowej realizacji udostępnionych usług. Więcej informacji znajduje się w dziale Polityka Prywatności. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Możesz samodzielnie zdefiniować swoją politykę kontrolowania plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close