Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości wniesionych do spółki wkładów. Jest to tzw. ryzyko gospodarcze. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, o ile nie są…

Czytaj więcej

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Spółka z o. o. – kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać pokryty w pełnej deklarowanej wysokości od początku istnienia spółki. Składa się on z wkładów wspólników i ma charakter gwarancyjny – zabezpiecza wierzycieli spółki przed jej niewypłacalnością. Może być wniesiony w postaci wartości pieniężnych i niepieniężnych. W przypadku spółek kapitałowych kapitał zakładowy jest podstawą założenia spółki. Wkłady pokrywające kapitał zakładowy spółki z o.o. muszą zostać przeniesione na jej własność przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. W przypadku spółek…

Czytaj więcej

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą spółki handlowej. W polskim prawie została uregulowana dekretem w 1919 r. Nie wymaga wysokiego kapitału zakładowego. Może stanowić alternatywę dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną sp. z o.o. jest to, że posiada ona własną osobowość prawną. Pozostawia wspólnikom bezpośredni nadzór nad działaniami, ale jednocześnie wyłącza ich odpowiedzialność majątkiem osobistym. Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje kodeks spółek handlowych. Jej założycielami mogą…

Czytaj więcej

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z o. o. – odpowiedzialność

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot posiadający osobowość prawną może samodzielnie odpowiadać na swoje zobowiązania. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli egzekucja roszczeń przez wierzyciela okaże się niemożliwa? W większości przypadków za działania spółki z o.o. odpowiada jej zarząd. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność ta może zostać ograniczona. Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o. jest ograniczona do wartości wniesionych do spółki wkładów. Jest to tzw. ryzyko gospodarcze. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, o ile nie są jednocześnie…

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – jakie dokumenty?

Zawieszenie działalności sp. z o.o. – jakie dokumenty?

Wspólnicy spółek kapitałowych mogą podjąć decyzję o zawieszeniu swojej działalności, o ile spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Zawieszenie spółki nie wymaga uzasadnienia, jeśli umowa nie reguluje kwestii, jakie warunki muszą być spełnione, aby zawiesić działalność. Uchwałę o zawieszeniu spółki mogą podjąć jej wspólnicy lub zarząd. Wniosek o zawieszenie działalności spółki z o.o. należy zgłosić do sądu rejestrowego. Można to także zrobić za pośrednictwem portalu PDI. Czynność ta wolna jest od opłaty sądowej.…

Czytaj więcej

Księgowość spółki

Księgowość spółki

Czy księgowość spółki jest bardziej skomplikowana niż księgowość małej firmy? Wszystko zależy od jej formy. W przypadku spółek kapitałowych konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, zgodnie z ustawą o rachunkowości. W tej sytuacji najwłaściwsze rozwiązanie to skorzystanie z usług biura rachunkowego bądź zatrudnienie księgowego. Spółki kapitałowe – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna – jako podmioty mające osobowość prawną są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Czynności gospodarcze w tym przypadku mają większy stopień trudności i aby…

Czytaj więcej

Spółka z o.o. – najważniejsze informacje

Spółka z o.o. – najważniejsze informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Wspólnicy zachowują bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, ale ich odpowiedzialność majątkowa ogranicza się do własnego wkładu – nie odpowiadają majątkiem osobistym. Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne lub prawne, bez względu na obywatelstwo oraz miejsce siedziby. To najpopularniejsza spółka handlowa w Polsce. W swojej nazwie musi zawierać określenie „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” bądź jeden ze skrótów: „Spółka z o.o.”, „Sp. z o.o.”.…

Czytaj więcej

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024