W marcu 2024 roku świat prawny i podatkowy doświadczył gwałtownych przemian, które wywołały znaczące reperkusje zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. Miesiąc ten był świadkiem nie tylko burzliwych protestów rolników i blokad dróg, lecz także intensywnej kampanii samorządowej, która zmieniła polityczny krajobraz. Jednakże to, co wyróżniało marzec 2024 roku, to seria zmian legislacyjnych, które miały istotny wpływ na życie codzienne obywateli i funkcjonowanie firm.

Ministerstwo Finansów ogłosiło zniesienie okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, co miało na celu zaradzenie trudnościom finansowym rodzin oraz zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jednocześnie Sejm przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości, wprowadzając kluczowe zmiany w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych, co będzie miało istotne konsekwencje dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania finansowego i zgodności z przepisami. Dodatkowo, ogłoszono istotne zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Te zmiany stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, gdyż marzec 2024 roku zapowiada nową erę w dziedzinie prawa i podatków, będącą wyzwaniem zarówno dla władz, jak i dla społeczeństwa.

Składka zdrowotna w 2025 – szczegóły planowanych zmian

21 marca Minister Finansów szczegółowo przedstawił planowane od 2025 roku zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, które mają na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników.

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej

Od stycznia 2025 roku, w kontekście składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają swoją działalność gospodarczą według skali podatkowej, planowane są istotne zmiany. Nowa składka będzie miała charakter ryczałtowy, co oznacza, że będzie ustalana na stałym poziomie, niezależnie od osiąganego dochodu. Zgodnie z propozycją, składka ta wyniesie 9% kwoty 75% płacy minimalnej, co przekłada się na około 310 złotych miesięcznie w 2025 roku. W porównaniu do obecnych warunków, jak obliczył rząd, kwota ta byłaby wyższa niż 286,33 złotych miesięcznie w 2024 roku, lecz niższa niż obecnie wynoszące 381,78 złotych. Te zmiany mają na celu zarówno zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dla przedsiębiorców, jak i zapewnienie stabilności finansowej w sektorze prywatnym.

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy według liniowej stawki PIT i osiągają dochód poniżej dwukrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, również zostaną objęci nowymi zasadami dotyczącymi składki zdrowotnej. Zgodnie z proponowanymi zmianami, ta grupa przedsiębiorców będzie miała obowiązek płacić składkę w wysokości 9% od podstawy, stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia, co jest identyczne dla podatników na skali podatkowej. Według prognoz rządowych, w zależności od wysokości dochodów, przedsiębiorcy ci mogą zyskać od 100 złotych do 530 złotych miesięcznie w 2025 roku w porównaniu do obecnego systemu rozliczeń. Te zmiany mają na celu stworzenie bardziej równego i sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej oraz wsparcie dla przedsiębiorców o niższych dochodach.

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną 19% liniową stawką PIT i osiągający dochód powyżej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, również zostaną objęci zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej. Zgodnie z nowymi przepisami, ci przedsiębiorcy będą zobowiązani do zapłacenia składki w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów ponad graniczną wartość dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Minister Domański podał, że maksymalna składka zdrowotna dla tej grupy będzie niższa o około 530 złotych miesięcznie, co przekłada się na 6 tysięcy 360 złotych rocznie. Dodatkowo, podatnicy PIT na podatku liniowym będą mieli możliwość opłacania składki zdrowotnej w formie zaliczek, a następnie dokonania korekty na koniec roku, co stanowi podobne rozwiązanie do zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym. Te zmiany mają na celu zarówno zapewnienie sprawiedliwości systemu opieki zdrowotnej, jak i ułatwienie przedsiębiorcom składania płatności podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a składka zdrowotna

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się ryczałtowo, którzy osiągną miesięczne przychody do 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, również zostaną objęci nowymi regulacjami dotyczącymi składki zdrowotnej. Zgodnie z tymi zmianami, ta grupa przedsiębiorców będzie zobowiązana do opłacania składki w wysokości 9% z kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia, co przekłada się na szacunkowo około 310 złotych miesięcznie w 2025 roku. Jeśli przełożylibyśmy to na realia 2024 roku, minimalna składka zdrowotna rozliczana według proponowanych przez rząd zasad wyniosłaby także około 286 złotych miesięcznie, zamiast obecnych prawie 382 złotych.

Natomiast w sytuacji, gdy przychody przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, ryczałtowcy będą zobowiązani do uiszczenia dopłaty do minimalnej składki. Ta dopłata będzie wynosiła 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Minister Domański podczas konferencji dodał, że tylko ci najlepiej zarabiający na ryczałcie poniosą te koszty, ale spodziewa się, że wielu z nich przejdzie na inne zasady rozliczeń. Te zmiany mają na celu stworzenie bardziej równego systemu opieki zdrowotnej, równocześnie zachęcając przedsiębiorców do dostosowania się do nowych regulacji podatkowych.

Składka zdrowotna w 2025 według planowanych zmian:

Wynagrodzenie brutto/przychód/dochódPracownicySkala podatkowaPodatek liniowy 19%Przedsiębiorcy – ryczałt
4242,00329,44286,33286,33286,33
5000,00388,31286,33286,33286,33
7000,00543,63286,33286,33286,33
10000,00776,60286,33286,33286,33
15000,001164,92286,33286,33286,33
20000,001553,22286,33484,40286,33
30000,002329,83286,33974,40286,33
50000,003883,05286,331954,40919,27
60000,004659,66286,332444,401269,27

Obniżenie stawki VAT w branży beauty

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które zmienia wcześniejsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 roku dotyczące obniżonych stawek podatku od towarów i usług, od 1 kwietnia 2024 roku stawka podatku VAT została obniżona z 23% do 8% na wybrane usługi kosmetyczne. Ta zmiana ma na celu nie tylko ulżenie obciążeniom finansowym klientów korzystających z usług kosmetycznych, ale także wspieranie sektora kosmetycznego, który ucierpiał w wyniku trudności związanych z pandemią.

Kto zatem skorzysta ze zmian?

Przede wszystkim klienci, którzy od 1 kwietnia 2024 roku zapłacą niższe ceny za usługi kosmetyczne, co może zmotywować ich do częstszych wizyt w salonach kosmetycznych. Z drugiej strony, przedsiębiorcy działający w branży kosmetycznej będą mieli nowe obowiązki, takie jak dostosowanie systemów fakturowania oraz aktualizacja procedur podatkowych, aby uwzględnić zmienione stawki VAT. Jednakże, zwiększone zainteresowanie klientów i potencjalny wzrost sprzedaży mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów w sektorze kosmetycznym, co może zrównoważyć dodatkowe obciążenia administracyjne wynikające z nowych przepisów podatkowych.

Jakich usług dotyczy obniżenie stawki VAT?

Od 1 kwietnia 2024 roku, zgodnie z nowymi przepisami, obniżone stawki podatku VAT w wysokości 8% będą dotyczyły określonych zabiegów kosmetycznych. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • pielęgnacyjne i upiększające zabiegi dotyczące urody i twarzy, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy lekarskiej,
 • wykonywanie manicure’u,
 • wykonywanie pedicure’u,
 • stylizacja brwi i rzęs,
 • przekłuwania uszu,
 • doradztwo dotyczące pielęgnacji urody,
 • usługa wykonania makijażu,
 • zabiegi związane z higieną osobistą,
 • pielęgnacja ciała,
 • depilacja,
 • naświetlanie promieniami ultrafioletowymi i podczerwonymi.

Te zmiany mają na celu zarówno ulżenie obciążeniom finansowym klientów korzystających z tych usług, jak i pobudzenie rozwoju sektora kosmetycznego poprzez zachęcanie do częstszych wizyt w salonach kosmetycznych.

Usługi w branży beauty, których nie obejmie obniżenie stawki VAT

Warto zauważyć, że zmiany w obniżonych stawkach podatku VAT nie obejmują wszystkich przedsiębiorców. Ci, którzy wykonują zabiegi z kategorii inwazyjnych, takie jak:

 • tatuaż,
 • piercing,
 • usługi solarium,
 • masaże,
 • zabiegi chirurgii plastycznej.

Podobnie, nieobjęte zmianami są również wszystkie zabiegi uznane za usługi w zakresie opieki zdrowotnej. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku usług profilaktycznych, zachowawczych, ratujących, przywracających i poprawiających zdrowie, wykonywanych przez podmioty lecznicze lub specjalistyczne zawody medyczne, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT. Te wyłączenia zastosowań zmian w stawkach podatku VAT mają na celu zachowanie klarowności i spójności w interpretacji przepisów, jednocześnie eliminując ewentualne niedoprecyzowania dotyczące zakresu usług objętych zmianami.

Stawką 8% będą zatem objęte usługi sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU:

 • 96.02.13.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure
 • 96.02.14.0 Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure, świadczone w domu
 • 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne

W ten sposób zarówno usługi fryzjerskie, jak i usługi kosmetyczne, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1, będą traktowane tak samo pod względem wysokości opodatkowania VAT

Ulgi podatkowe w PIT za 2023 rok

Nie rozliczyłeś jeszcze PIT za 2023 rok? Sprawdź czy przysługuje Ci jakaś ulga.

Ważne! Ostateczny termin złożenia najpopularniejszych deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w tym roku przypada na 30. 04. 2024 r.

Osoby rozliczające się na ogólnych zasadach podatkowych mają dostęp do różnych ulg i preferencji podatkowych, co stanowi szansę na zwiększenie zwrotu podatku lub zmniejszenie kwoty do zapłaty. Istnieje wiele możliwości, których warto skorzystać, aby maksymalnie wykorzystać korzyści podatkowe. Przykładowo, ulga na dzieci, odliczenie od podatku kosztów uzyskania przychodów, ulga mieszkaniowa czy ulga rehabilitacyjna to tylko kilka z wielu dostępnych opcji.

Należy jednak pamiętać, że termin złożenia rozliczenia podatkowego to koniec kwietnia, dlatego warto działać szybko i skrupulatnie zbierać dokumenty oraz rozważać wszystkie możliwe ulgi, które mogą korzystnie wpłynąć na nasz bilans podatkowy. Dzięki świadomemu korzystaniu z preferencji podatkowych można znacząco zmniejszyć obciążenia podatkowe oraz optymalizować swoje finanse.

 1. Ulga prorodzinna

Przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i rodzinom pełniącym funkcje rodziny zastępczej osiągającym dochody, opodatkowane według skali podatkowej.

W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko trzeba pamiętać o limicie przychodów. Limit ten wynosi:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.
Ilość dzieciMiesięcznieRocznie
Na pierwsze dziecko92,67 zł1112,04 zł
Na drugie dziecko92,67 zł1112,04 zł
Na trzecie dziecko166,67 zł2000,04 zł
Na czwarte i każde kolejne dziecko225,00 zł2700,00 zł
 • Ulga na Internet – nawet 1520 zł

Podatnicy, którzy ponoszą koszty związane z użytkowaniem sieci Internet, mają prawo do skorzystania z specjalnej ulgi podatkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydatki na Internet mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w maksymalnej wysokości 760 złotych rocznie. Warto podkreślić, że ulga ta może być wykorzystana tylko jednorazowo, a maksymalnie przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że jeśli podatnik już skorzystał z ulgi na Internet w przeszłości, to w 2024 roku nie będzie mógł tego ponownie uczynić.

W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ulga przysługuje każdemu z małżonków, co oznacza, że łącznie można odliczyć aż 1520 złotych w jednym zeznaniu podatkowym. Warto zauważyć, że z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, jak i ci, którzy rozliczają się ryczałtowo. Jest to istotne udogodnienie podatkowe, które ma na celu wspieranie osób ponoszących koszty związane z korzystaniem z Internetu w ramach codziennej aktywności zawodowej lub prywatnej.

 • Ulga termomodernizacyjna

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zainwestowali w termomodernizację swojej nieruchomości, mogą liczyć na znaczne ulgi podatkowe oraz wsparcie finansowe.

Warunkiem do skorzystania z ulgi na termomodernizacje jest spełnienie następujących warunków:

 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • podatnik musi posiadać faktury VAT za wykonane usługi termomodernizacji wystawione przez czynnego podatnika podatku VAT,
 • wydatki na termomodernizację nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. dotacja czyste powietrze). Jeśli na termomodernizacje uzyskano dotację czyste powietrze, to wówczas otrzymane dofinansowanie nie może być uwzględnione w kwocie wydatku,
 • koszty nie zostały odliczone od przychodu czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne! Odliczenie wydatków na termomodernizację jest ograniczone do kwoty 53 000 złotych dla pojedynczego podatnika, jednakże dla małżonków ta kwota podwaja się, umożliwiając odliczenie aż do 106 000 złotych.

Warto zaznaczyć, że ulga przysługuje łącznie na wszystkie wydatki związane z termomodernizacją. Oznacza to, że jeśli podatnik zainwestował w instalację fotowoltaiki, wymianę okien i instalację pompy ciepła, może odliczyć maksymalnie 53 000 złotych. Natomiast w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, którzy są współwłaścicielami modernizowanej nieruchomości, mogą odliczyć aż 106 000 złotych.

W sytuacji, gdy dochód podatnika jest niewystarczający, istnieje możliwość odliczania wydatków na termomodernizację w kolejnych latach, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat. Dodatkowo, z preferencji podatkowych mogą skorzystać nie tylko podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, ale także ci, którzy są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym. Dzięki tym ulgom, inwestowanie w termomodernizację staje się bardziej dostępne i korzystne finansowo dla właścicieli domów jednorodzinnych.

 • Ulga na IKZE

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości limitów określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Maksymalny limit wpłat na IKZE za 2023 roku wynosi:

 • 8322 zł
 • 12 438 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).
 • Ulga za darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

 • cele pożytku publicznego
 • szkoły i edukację zawodową
 • cele kultu religijnego
 • cele charytatywno — opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 • kulturę i renowację zabytków
 • cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)
 • Ulga na leki i rehabilitacje

Podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i zapłacili podatek w 2023 roku, mają możliwość skorzystania z odliczeń na rehabilitacje.

Wydatki ograniczone kwotowo co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;
 • wydatki na samochód – używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej albo osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
 • Odliczenie składek na rzecz związków zawodowych

W PIT za 2023 rok podatnicy mogą skorzystać z odliczenia składek zapłaconych na rzecz związków zawodowych. Jest to możliwość odliczenia składek zapłaconych w ubiegłym roku na rzecz związków zawodowych. Ulga jest limitowana do 840 zł rocznie i dotyczy składek zapłaconych w roku podatkowym. Osoby, które zapłaciły składki, mogą zmniejszyć podatek do zapłaty lub powiększyć zwrot.

Solidnie prowadzona księgowość, kompleksowe doradztwo oraz porady finansowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.

© Designed by WadimSoft in Gdańsk 2024